Home »

 
 

Kółko teatralne

 

Kółko teatralne języka angielskiego

Zajęcia skierowane są do uczniów , którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, lepiej poznać kulturę i realia krajów anglojęzycznych, oraz spróbować swoich sił na scenie.

Teatr jest jedną z najciekawszych technik nauczania języka obcego, ponieważ stwarza możliwość prowadzenia dialogów, wypowiedzi językowych. Pojawienie się teatru w procesie edukacji młodzieży daje szansę na to, że w przyszłości będą oni świadomymi odbiorcami sztuki.

Uczestnictwo w zajęciach uczy dykcji, kształci wyobraźnię, wyzwala pozytywne emocje, uczy integracji z grupą, umiejętności okazywania uczuć, przyczynia się do kształtowania twórczej postawy wobec życia. Ponadto rozwija w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.

Stała grupa uczniów

 

Cele główne :

- rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim

- stymulowanie aktywności uczniów poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości

- kształcenie prawidłowej wymowy i intonacji w języku obcym

- wszechstronny rozwój osobowości ucznia

- integracja zespołu

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

Cele szczegółowe :

- poprawienie wymowy, poszerzenie słownictwa

- rozwijanie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej

- odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów

- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich sądów, opinii, stanów

- budowanie swojego świata wartości i wzbogacanie go

- kształtowanie kompetencji aktywnego udziału w kulturze jako odbiorcy i twórcy

- wytwarzanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie

- budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych

- kształtowanie świadomej dyscypliny , poczucia odpowiedzialności

- kompensacyjna i terapeutyczna rola kółka teatralnego w stosunku do uczniów mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, nieśmiałych, mało aktywnych, z wadami wymowy.

Działania twórcze uczniów :

- drama

- krótkie inscenizacje

- spektakle teatralne na bazie sztuk antycznych i średniowiecznych, renesansowych i innych epok oraz własnych propozycji uczniów

- próby nowatorskich form teatralnych

- rejestracja fotograficzna lub kamerą video ciekawych wydarzeń z działalności koła

Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie na piosenkę anglojęzyczną. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród chłopców.

Wyniki konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną

w języku angielskim

 

Kryteria oceniania :  

  • zgodność pracy z tematem
  • poprawność językowa
  • pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania
  • wkład pracy
  • ogólny wyraz artystyczny
WP_001555 (Copy) Przykładowe prace uczniów biorących udział w konkursie

 

I miejsce

Kuzdro Klaudia

Pasternak Anna

Puc Zuzanna

Słowik Gabriela

Szczęch Paulina

 

II miejsce 

Duda Filip

Gierlak Paulina

Paluch Renata

Tłuczek Paulina

Wyremska Wiktoria

 

III miejsce 

Czekaj Anna

Grygiel Karolina

Myszka Jagoda

Nowak Wirginia

Świerad Natalia

 

Wyróżnienie : Baran Michał, Baran Paulina, Busz Magdalena, Czekaj Natalia, Duda Justyna, Paśkiewicz Dagmara, Słowik Klaudia, Sobczyk Magdalena, Sobuś Paulina, Solecki Norbert, Witek Aleksandra.