Home »

 
 

Plebiscyt „Jesteśmy Pierwsza Klasa”

 

Nasze pierwszaki biorą udział w plebiscycie pod nazwą „Jesteśmy Pierwsza Klasa 2017” 
Plebiscyt organizowany będzie  do dnia 30.01.2018r. i  ma na celu wybór w drodze głosowania laureatów spośród pierwszych klas zgłoszonych do udziału w plebiscycie.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od momentu publikacji kandydatów na łamach Nowin do 26.01.2018 r. do godziny 18:59:59 na następujących warunkach:

a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod do e-wydania „Nowin” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks podany na stronie nowiny24.pl/pierwszaki po kropce wpisując numer wybranego kandydata;

c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;

d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);

e) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę

f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;

Wysyłamy sms – o treści KLASA 63

Czytaj więcej: http://www.nowiny24.pl/serwisy/plebiscyty/a/jestesmy-pierwsza-klasa-regulamin,12671876/