Home » Oddziały przedszkolne » Zajęcia rytmiczne

 
 

Zajęcia rytmiczne

 

Archiwum

Taniec rozwija sprawność ruchową oraz umiejętność tańca w parze i grupie. Zabawy muzyczno-ruchowe uczą dzieci reagować na różne rodzaje muzyki, uczą poprawnego wykonania oraz reagowania na polecenia nauczyciela.

Przedszkolaki raz w tygodniu uczestniczyły w zajęciach rytmicznych, które zostały sfinansowane z funduszy unijnych.  Zajęcia prowadził  Pan Bogdan Sorokhmana ze szkoły tańca  „BOSO”.

Dzieci swoje umiejętności miały okazję zaprezentować podczas  występu dla rodziców z okazji „Dnia Mamy i Taty” oraz na Dniach Lubeni. Fotorelacja…

N. Majchrowska