Home »

 
 

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach

w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący:  Pani Barbara Tłuczek

Z- ca Przewodniczącego: Pani Katarzyna Michno

Skarbnik: Pani Aneta Baran

Sekretarz: Pani Elżbieta Gniewek-Warchoł